свідоцтво про випуск акцій

Печать

свідоцтво про реєстрацію випуск акцій

реєстраційний номер: №5/02/1/10

дата реєстрації: 21 травня 2010 року

дата видачі: 21 травня 2010 року

видано:  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

                 Вінницьке територіальне управління