«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Звіт виконавчого органу (директора) за 2017 рік

E-mail Печать PDF

                                                                                                     ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Господарство керується в своїй діяльності Статутом, який затверджено загальними зборами акціонерів 07.05.2011 року. 
Вищий орган правління - Загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор. Керівник господарства - директор, якого призначає Наглядова рада товариства.
В господарстві існуюють такі галузі:
1) рослинництва, яка поділяється на галузь садівництва і рільництва;
2) тваринництва;
3) механізації;
4) допоміжні галузі: автопарк і ремонтна майстерня.
В галузі садівництва працюють 5 садових бригад, в галузі механізації 2 тракторні бригади, в галузі тваринництва - ферма великої рогатої худоби.
За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства склала 89 осіб, позаштатних працівників - 51 особа. Осіб, що працюють за сумісництвом та осіб, що працюють на умовах неповного робочого часу - немає. Фонд оплати праці складає 9131 тис.грн. (фонд оплати праці збільшився на 4390 тис.грн. в зв`язку із підвищенням рівня заробітних плат).

Основними видами продукції товариства є: зернові і зернобобові; ягоди зерняткові, кісточкові, сажанці; молоко і м'ясо. Виробництво сільськогосподарської продукції - це перспективна галузь, але надзвичайно залежна від кліматичних та економічних умов.
У звітному році господарством було вирощено продукції:
- 16374 ц пшениці, реалізовано 15372 ц (виручка  від  реалізації  без ПДВ становила  6027 тис.грн.; ціна 3921 грн. за тону);
- 8268 ц ячменю, реалізовано 12357 ц   (виручка  від  реалізації  без ПДВ становила 4469 тис.грн.;  ціна 3618 грн. за тону);
- 326 ц проса , реалізовано  1402 ц  (виручка  від  реалізації без ПДВ становила  479 тис.грн.;  ціна 3421 грн. за тону);
- 9861 ц кукурудзи , реалізовано  4439 ц (виручка  від  реалізації  без ПДВ становила  1512 тис.грн.; ціна 3413 грн. за тону).
- 2389 ц ріпака , реалізовано  2174 ц (виручка  від  реалізації  без ПДВ становила  2174 тис.грн.;  ціна 10000 грн. за тону).
- 2475 ц соняшника , реалізовано  3281 ц (виручка  від  реалізації  без ПДВ становила  2939 тис.грн.; ціна 8957 грн. за тону);
- 6458 т яблук, реалізовано 6268 т (виручка  від  реалізації  без ПДВ становила 41522 тис.грн.);
- 106 т ягід, реалізовано 106 т (виручка від реалізації 2319 тис. грн.).
Товариство не експортує свою продукцію, а реалізує її на внутрішньому ринку. Основними клієнтами в звітному році були: ТОВ "АТБ Маркет" - яблука;   ТОВ "Авастрія  джус Україна" - яблука;  ТОВ "Аграна Фрут Україна" - ягоди;  ТОВ "Українська елеваторна компанія" - зернові та технічні культури . Динаміка цін на продукцію господарства: найбільша ціна самих ранніх сортів яблук - 6,00 грн. за 1 кг, в кінці сезону - 9,00 грн. за 1 кг; середніх сортів яблук - в серпні  8,00 грн. за 1 кг, вересень-грудень 10,00 грн. за 1 кг; несортових яблук - на початку сезону 4,20 грн. за 1 кг, вересень-листопад 6,30 грн.

Товариством засіяно в 2018 році 405 га полів. Заплановано зібрати в 2018 році:
- 250 га пшениці, планується отримати урожай 60 ц/га зі всієї площі 14900 ц, очікувана виручка від реалізації   5040 тис.грн.;
- 100 га ячменю, планується отримати урожай  55 ц/га, зі всієї площі  5500 ц,  очікувана виручка від реалізації  1085 тис.грн.;
- 15 га вівса, планується отримати урожай 40 ц/га, зі всієї площі 600 ц,  очікувана виручка від реалізації  180 тис.грн.;
- 10 га гороху, планується отримати урожай  50 ц/га, зі всієї площі 500 ц,  очікувана виручка від реалізації  200 тис.грн.;
- 90 га кукурудзи, планується отримати урожай 80 ц/га, зі всієї площі 7200 ц,  очікувана виручка від реалізації  1705 тис.грн.;
- 80 га соняшника, планується отримати урожай 25 ц/га, зі всієї площі 2000 ц,  очікувана виручка від реалізації  1700 тис.грн.
- 110 га ріпака, планується отримати урожай 30 ц/га, зі всієї площі 3300 ц,  очікувана виручка від реалізації  2970 тис.грн.
На наступні роки Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт технiки i обладнання.

 

 

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства склала 89 осіб, позаштатних працівників - 51 особа. Осіб, що працюють за сумісництвом та осіб, що працюють на умовах неповного робочого часу - немає. Фонд оплати праці складає 9131 тис.грн. (фонд оплати праці збільшився на 4390 тис.грн. в зв`язку із підвищенням рівня заробітних плат). �вництва і рільництва;
2) тваринництва;
3) механізації;
4) допоміжні галузі: автопарк і ремонтна майстерня.
В галузі садівництва працюють 5 садових бригад, в галузі механізації 2 тракторні бригади, в галузі тваринництва - ферма великої рогатої худоби.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.