«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Звіт Наглядової ради за 2017 рік

E-mail Печать PDF

Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.
У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.
Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.
ювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт технiки i обладнання.

На засіданнях Наглядової ради протягом року розглядалися наступні питання:

1.Про скликання чергових (річних) загальних хборів.

2.Про затвердження проекту рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

3. Затвердження фінансової звітності Товариства.

4. Затвердження аудитора Товариства.

5. Про перевибори директора Товариства.

6. Про затвердження форми та тексту бюлетеня на загальних зборах.

7. Про призначення рнєстраційної комісії на загальних зборах.

8. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

 

  1. Про скликання чергових зборів акціонерів ПАТ  «Дружба - ВМ».
  2. Про затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів.
  3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
  4. Про затвердження аудитора Товариства.
ірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.
У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.
Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів. ювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт технiки i обладнання.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.