«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Повідомлення про зміну посадових осіб емітента та повідомлення про попереднє надання згоди на вчин

E-mail Печать PDF

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Хворостовський Валерій Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

26.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

23622, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Шура Копіївська, вул. Шевченка, 70

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-92, (04335) 44-7-92

 

6. Електронна поштова адреса

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

23.04.2018

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

№ 80, Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

26.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

http://atdrugba.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2018

Припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

АВ, 081865, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7,372800

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради,  Голови Наглядової ради - Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Термін перебування на даній посаді -  з 07.05.2011 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Собко Олена Миколаївна

АВ, 010472, 29.06.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Собко Олени Миколаївни (паспорт АВ 010472 виданий 29.06.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Термін перебування на даній посаді -  з 03.03.2007 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Купренюк Тетяна Леонідівна

АВ, 634024, 31.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,001930

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Купренюк Тетяни Леонідівни (паспорт АВ 634024 виданий 31.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Термін перебування на даній посаді -  з 03.03.2007 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 100 шт., що складає 0,001933% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Собко Петро Олександровича

АТ, 167740, 01.10.2016, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Собка Петра Олександровича (паспорт АТ 167740,   виданий  01.10.2016  р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Термін перебування на даній посаді -  з 27.04.2017 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шевчук  Наталія  Олександрівна

АВ, 081872, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Шевчук  Наталії  Олександрівни (паспорт АВ 081872, виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Термін перебування на даній посаді -  з 27.04.2017 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

АВ, 081865, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7,372800

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Наглядової ради обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заст. директора по реалізації.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради

Собко Олена Миколаївна

АВ, 010472, 29.06.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Собко Олену Миколаївну (паспорт АВ 010472 виданий 29.06.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Наглядової ради обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бухгалтер.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради

Купренюк Тетяна Леонідівна

АВ, 634024, 31.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,001930

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Купренюк Тетяну Леонідівну (паспорт АВ 634024 виданий 31.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 100 шт., що складає 0,001933% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Наглядової ради обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  економіст.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради

Собко Петро Олександрович

АТ, 167740, 01.10.2016, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Собка Петра Олександровича (паспорт АТ 167740,   виданий  01.10.2016  р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Наглядової ради обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бригадир садової бригади №2.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради

Шевчук Наталія Олександрівна

АВ, 081872, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Шевчук Наталію Олександрівну (паспорт АВ 081872, виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 21.04.2018 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Наглядової ради обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бригадир садової бригади №5.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2018

Обрано

Голова Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

АВ, 081865, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7,372800

Зміст інформації:

Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 21.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради Товариства Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зi складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акцiонерiв. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол №3 від 21.04.2018 року). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заст. директора по реалізації. 

Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi вимогами чинного законодавства та Статутом товариства.

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Хворостовський Валерій Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

26.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

23622, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Шура Копіївська, вул.Шевченка, 70

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-92, (04335) 44-7-92

 

6. Електронна поштова адреса

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

23.04.2018

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

№ 80, Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

26.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

http://atdrugba.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

21.04.2018

50000,00

171698,00

29,120000

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 21.04.2018 р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол №1 від 21.04.2018 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:
Вiдповiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства, а саме: купівля основних засобів - з максимально сукупною їх вартiстю 50000000,00 (П'ятдесят  мільйонів  грн. 00 коп.) гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 171698,0 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 29,12%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3688101 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 3657944 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3657944 шт., "проти" прийняття рiшення - 0.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.