«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

E-mail Печать PDF

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 
 

Директор

     

Хворостовський Валерiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 
   

М.П.

 

18.04.2014

       

(дата)

         
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

23622, с.Шура Копіївська, вул.Леніна, 70

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-92, (04335) 44-7-92

 

6. Електронна поштова адреса

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

12.04.2014

   

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

 

71, Бюлетень "Цінні папери України"

 

16.04.2014

   

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

http://atdrugba.com.ua

   

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

18.04.2014

     
   

(дата)

     

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2014

Припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

АВ, 081865, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7,373000

Зміст інформації:

- Голова Наглядової ради - Хворостовський Ігор Валерiйович (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 07.05.2011 р., володіє 7,3728 % статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) в зв'язку із закінчення строку дії повноважень.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Собко Олена Миколаївна

АВ, 010472, 29.06.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043000

Зміст інформації:

- Член Наглядової ради - Собко Олена Миколаївна (паспорт АВ 010472 виданий 29.06.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 03.03.2007 р., володіє 0,0431% статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) в зв'язку із закінчення строку дії повноважень.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Купренюк Тетяна Леонідівна

АВ, 634024, 31.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,002000

Зміст інформації:

- Член Наглядової ради - Купренюк Тетяна Леонідівна (паспорт АВ 634024 виданий 31.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 07.05.2011 р., володіє 0.0019% статутного капіталу товариства.  Припинено повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) в зв'язку із закінчення строку дії повноважень.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Байда Володимир Михайлович

АВ, 781867, 11.12.2007, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,137000

Зміст інформації:

- Голова Ревізійної комісії - Байда Володимир Михайлович (паспорт АВ 781867 виданий 11.12.2007 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 07.05.2011 р., володіє 0,13707% статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) в зв'язку із закінчення строку дії повноважень.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Петрунь Наталія Петрівна

АВ, 634354, 17.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,001000

Зміст інформації:

- Член Ревізійної комісії - Петрунь Наталія Петрівна (паспорт АВ 634354 виданий 17.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 07.03.2008 р., володіє 0,000503% статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) в зв'язку із закінчення строку дії повноважень.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Богачук Іван Васильович

АА, 279348, 26.06.1996, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,082000

Зміст інформації:

- Член Ревізійної комісії - Богачук Іван Васильович (паспорт АА 279348 виданий 26.06.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 07.05.2011 р., володіє 0,0819% статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) в зв'язку із закінчення строку дії повноважень. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Обрано

Голова Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

АВ, 081865, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7,373000

Зміст інформації:

- Голова Наглядової ради - Хворостовський Ігор Валерiйович (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 7,3728 % статутного капіталу товариства. Обрано на посаду Голови Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) згідно Статуту товариства строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заст. директора по реалізації. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Обрано

Член Наглядової ради

Собко Олена Миколаївна

АВ, 010472, 29.06.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043000

Зміст інформації:

- Член Наглядової ради - Собко Олена Миколаївна (паспорт АВ 010472 виданий 29.06.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,0431% статутного капіталу товариства. Обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) згідно Статуту товариства строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бухгалтер.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Обрано

Член Наглядової ради

Купренюк Тетяна Леонідівна

АВ, 634024, 31.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,002000

Зміст інформації:

- Член Наглядової ради - Купренюк Тетяна Леонідівна (паспорт АВ 634024 виданий 31.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0.0019% статутного капіталу товариства. Обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) згідно Статуту товариства строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  економіст.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Обрано

Голова Ревізійної комісії

Байда Володимир Михайлович

АВ, 781867, 11.12.2007, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,137000

Зміст інформації:

- Голова Ревізійної комісії - Байда Володимир Михайлович (паспорт АВ 781867 виданий 11.12.2007 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,13707% статутного капіталу товариства. Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) згідно Статуту товариства строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  головний агроном. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Обрано

Член Ревізійної комісії

Петрунь Наталія Петрівна

АВ, 634354, 17.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,001000

Зміст інформації:

- Член Ревізійної комісії - Петрунь Наталія Петрівна (паспорт АВ 634354 виданий 17.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,000503% статутного капіталу товариства. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) згідно Статуту товариства строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заступник головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Обрано

Член Ревізійної комісії

Богачук Іван Васильович

АА, 279348, 26.06.1996, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,082000

Зміст інформації:

- Член Ревізійної комісії - Богачук Іван Васильович (паспорт АА 279348 виданий 26.06.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,0819% статутного капіталу товариства. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів 12.04.2014 р. (протокол № 1) згідно Статуту товариства строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бригадир садової бригади. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Припинено повноваження

Директор

Хворостовський Валерiй Миколайович

АА, 307675, 20.07.1996, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

62,686000

Зміст інформації:

- Директор - Хворостовський Валерiй Миколайович (паспорт АА 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 07.05.2011 р., володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства. Припинено повноваження згідно рішення Наглядової ради товариства 12.04.2014 р. (протокол № 3) в зв'язку із закінченням строку дії повноважень.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.04.2014

Обрано

Директор

Хворостовський Валерiй Миколайович

АА, 307675, 20.07.1996, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

62,686000

Зміст інформації:

- Директор - Хворостовський Валерiй Миколайович (паспорт АА 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства. Переобрано на посаду директора згідно рішення Наглядової ради ПАТ "Дружба - ВМ" 12.04.2014 р. (протокол № 3) згідно Статуту товариства строком на 3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: СВАТ "Дружба", голова правління; ПАТ "Дружба-ВМ", директор . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

 
 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.